WELKOM

Wat is Stichting Hork?

Stichting Hork is een nieuwe opgezette stichting. Het specialisme van Stichting Hork is ambulant werken met jongeren van 18 t/m 28 jaar met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of sociaal emotionele achterstand. De stichting stelt zich in de basis van haar zorg- en dienstverlening altijd de vragen:

 • Waar loopt de cliënt tegenaan
 • Waar wil de cliënt zelf verder in ontwikkelen?
 • Hoe denkt de jongere dit zelf te kunnen bereiken?
 • Waar ligt het ondersteuningspunt van de professional?

Nu:

Stichting Hork is van mening dat er zonder de juiste motivatie, van zowel cliënt als zorgprofessional, geen ontwikkeling kan plaatsvinden. Het voornaamste doel is daarom ook om centraal te werken vanuit het belang en vanuit de behoeften van de cliënt.

Toekomst:

Eén van de doelen van Stichting Hork op langere termijn is het realiseren van een kleinschalige woonvorm voor beschermd wonen. Hier zal Hork een woonplek gaan bieden voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Stichting Hork bied 24/7 begeleiding aan. Dit zal voornamelijk worden gedaan door twee professionals die op hetzelfde terrein als de instelling woonachtig zijn. Hierdoor kan Stichting Hork de grootst mogelijke continuïteit aan zorg garanderen. Door de kleinschaligheid van de instelling en de inrichting van haar zorg pretendeert Hork een veilig klimaat te creëren waarin de jongeren zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Korte lijntjes en een intensief contact tussen client, ouder/verzorger en de stichting staat hierbij hoog in het vaandel.

OVER ONS

Ik ben Marike IJpelaar. Ik werk al sinds 2004 in de gehandicaptenzorg met jongeren met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of sociaal emotionele achterstand. Door de vele jaren ervaring heb ik ingezien dat de zorg voor kwetsbare jongeren anders kan en moet. Tijd en ruimte voor eigen ontwikkeling vind ik van groot belang. Niet aanpakken waar de omgeving tegenaan loopt maar vooral waar de jongere zichzelf beperkt in voelt. Door de lijntjes tussen alle betrokkenen kort te houden en tegelijkertijd voor de cliënt op te treden als centraal aanspreekpunt bouw ik op de juiste manier een vertrouwensband met ze op zodat zij in hun eigen tempo kunnen groeien en ontwikkelen.

Hiermee is Stichting Hork gestart bij mensen thuis in de ambulante zorgverlening. Voor de toekomstige beschermd wonen locatie geldt dit hetzelfde. Het zal een kleinschalige instelling worden met maximaal 8 jongeren en hun begeleiders. Eén aanspreekpunt voor iedere jongeren zodat er een vertrouwensband ontstaat. Waardoor de jongeren meer zelfvertrouwen krijgen en ontwikkelen.

Dit is waarom ik gestart ben met Stichting Hork.

VISIE

Onze specialisatie ligt in het begeleiden van jongeren met psychische-, gedrags- en/of persoonlijkheidsaandoeningen en diens ouders/opvoeders. Door te denken vanuit mogelijkheden willen wij mensen graag een toekomstperspectief bieden. Wij willen passende begeleiding bieden die aansluit bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de jongeren. Zodat zij na stabilisatie, een duidelijk beeld krijgen van een betere toekomst.

Het belangrijkste voor jongvolwassenen met psychische problematiek is rust, regelmaat en reinheid. Dit is volgens de visie van Stichting Hork met wisselingen binnen woonbegeleiding niet haalbaar.

Het plan is daarom een kleinschalige woonvoorziening, beschermd wonen (maximaal 8 jongvolwassenen) te starten in de regio Midden Brabant. Binnen de woonvoorziening worden de jongeren voornamelijk begeleid door twee vaste professionals. Met daarbij een minimaal aantal woonbegeleiders ter ondersteuning. Door dit kleine aanbod aan begeleiders is het mogelijk nauw contact en stabiliteit te waarborgen. Daarnaast worden gespecialiseerde professionals/disciplines (BIG) ingeschakeld voor gewenste aanvullende behandeling. De jongeren worden 24/7 begeleid. Waarbij begeleiding ervoor zorgt dat zij binnen een kwartier na contact aanwezig kunnen zijn op locatie. Met in de toekomst het plan te participeren in appartementen/zelfstandige woonunits, voor ambulante zorg, om de doorstroming binnen Stichting Hork te waarborgen.

Door jongeren een actieve rol binnen de regionale gemeenschap te geven, zullen zij later in de maatschappij beter kunnen functioneren. Door kennis te delen en te leren van andere instellingen blijven wij onszelf continue verbeteren en bijsturen voor optimale begeleiding. Momenteel is Stichting Hork actief met ambulante begeleiding binnen het door ons gestelde zorgprofiel. Wanneer er een directe zorgvraag is waarbij wij u kunnen ondersteunen verzoeken wij u om het aanmeld formulier in te vullen zodat wij zo snel mogelijk contact met u op kunnen nemen.
Doelgroep

 • Jongeren van 18 t/m 28 jaar.
 • Indicatie wmo of wlz op basis van pgb.
 • Jongeren met psychische-, gedrags- en/of persoonlijkheidsproblematiek(en).

Uitsluitingen
De volgende jongeren kunnen wij geen begeleiding bieden:

 • Jongeren met een harddrugs verslaving.
 • Jongeren die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik.
 • Jongeren die ernstige problematiek(en) hebben waardoor de veiligheid van de overige jongeren en/of begeleiders van Stichting Hork in het geding komen.
 • Jongeren met lichamelijke beperkingen die verpleging vergen.
 • Jongeren die om andere zwaarwegende redenen niet door Stichting Hork geschikt worden geacht om geplaatst te worden.
 • Gedwongen opnamen.

KWALITEIT

Stichting Hork is opgericht in 2022. Wij zijn vanaf dat moment bezig om onze normen te vertalen naar een éénduidig kwaliteitssysteem. De implementatie zal dan ook worden vastgelegd in een ISO-9001:2015 norm.

Zodra deze norm is gerealiseerd zullen wij dit direct kenbaar maken.

WACHTTIJD EN AANMELDING

Momenteel zijn er geen wachtlijsten bij Stichting Hork.

Na het invullen van onderstaand formulier kijken wij of we alle gegevens hebben, en maken een inschatting of wij je de juiste begeleiding kunnen bieden.

Vervolgens nodigen wij jou en eventueel je ouders/verzorgers uit voor een eerste kennismakingsgesprek.

Als we beide hierna een juiste “klik” ervaren kan wat ons betreft de begeleiding beginnen.

 

CONTACT

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
Ik Accepteer