VISIE

Onze specialisatie ligt in het begeleiden van jongeren met psychische-, gedrags- en persoonlijkheidsaandoeningen en diens ouders/opvoeders. Door te denken vanuit mogelijkheden willen wij mensen graag een toekomstperspectief bieden. Wij willen passende begeleiding bieden die aansluit bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de jongere. Zodat zij na stabilisatie, een duidelijk toekomstbeeld krijgen en samen met ons kunnen kijken naar hun toekomsttraject.

Het belangrijkste voor jong volwassenen met psychische problematiek is rust, regelmaat en reinheid. Wat naar ons inziens door variatie aan woonbegeleiding in de gevestigde organisaties niet in goede mate uitgevoerd kan worden. ( vele begeleiders wissels, onvolledige/onduidelijke overdrachten )

Ons plan is daarom om een kleinschalige woonvoorziening beschermd wonen (maximaal 8 jong volwassenen) te starten in de regio Midden Brabant. Binnen de woonvoorziening worden de jongeren voornamelijk begeleid door ons (Werner en Marike). De door ons geselecteerde woonbegeleiders zullen hierbij ondersteunen. Door dit kleine aanbod aan begeleiders is het mogelijk rechtlijnigheid en stabiliteit te waarborgen. Daarnaast worden gespecialiseerde professionals/ disciplines ( BIG ) ingeschakeld voor gewenste aanvullende behandeling. De jongeren worden zeven dagen per week, 24 uur per dag begeleid. Waarbij begeleiding ervoor zorgt dat zij binnen een kwartier na contact aanwezig kunnen zijn op locatie. Met in de toekomst het plan te participeren in appartementen/ zelfstandige woonunits om de doorstroming binnen Stichting Hork zelf mogelijk te maken.

Door een actieve houding binnen de regionale gemeenschap aan te nemen, zullen wij direct kunnen anticiperen aan de zorgvraag, alsmede de jongere te laten integreren in de veranderende maatschappij door ze hierin eveneens actief te begeleiden.

Door kennis te delen en te ervaren van andere instellingen blijven wij onszelf continue verbeteren en bijsturen aan de wijze van optimale begeleiding. Deze bevindingen zullen dan zijn uitwerking hebben in onze lange termijn strategie.

Doelgroep

Jongeren tussen de 18 en 28 jaar

Indicatie wmo of wlz

Jongeren met psychische, gedrags of persoonlijkheidsproblematieken.

Exclusiecriteria

De volgende jongeren kunnen wij geen begeleiding bieden:

  • Jongeren die aan de harddrugs zitten.
  • Jongeren die dader is van seksueel misbruik.
  • Jongeren die ernstige problematieke hebben waardoor de veiligheid van de overige jongeren bij Stichting Hork in het geding komen.
  • Jongeren met lichamelijke beperkingen waar verpleging bij komt kijken.
  • Jongeren om andere zwaarwegende redenen niet door Stichting Hork geschikt wordt geacht om geplaatst te worden in de beoogde groep jongeren bij Stichting Hork.